Đề Về 01 Hôm Sau Đánh Con Gì Bao Trúng?

Đa phần những người đam mê chơi lô đề đều rất muốn biết hôm trước ra lô này thì hôm sau nên đánh con gì. Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho câu hỏi hôm trước đề về 01, hôm sau đánh con gì bao trúng?

Đề về 01 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Chơi Ngay Tại Wy88

Tham Khảo Tần Suất 2 Số Cuối Giải ĐB Hôm Sau Khi Đề Về Lô 01

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
12 đã về 3 lần 01 đã về 3 lần 06 đã về 3 lần 57 đã về 3 lần 00 đã về 3 lần
22 đã về 3 lần 46 đã về 3 lần 89 đã về 2 lần 05 đã về 2 lần 39 đã về 2 lần
52 đã về 2 lần 54 đã về 2 lần 96 đã về 2 lần 13 đã về 2 lần 66 đã về 2 lần
10 đã về 2 lần 31 đã về 2 lần 36 đã về 2 lần 82 đã về 2 lần 70 đã về 2 lần
23 đã về 2 lần 09 đã về 2 lần 84 đã về 2 lần 58 đã về 2 lần 95 đã về 2 lần
21 đã về 1 lần 53 đã về 1 lần 42 đã về 1 lần 86 đã về 1 lần 11 đã về 1 lần
14 đã về 1 lần 83 đã về 1 lần 24 đã về 1 lần 03 đã về 1 lần 02 đã về 1 lần
93 đã về 1 lần 26 đã về 1 lần 51 đã về 1 lần 35 đã về 1 lần 76 đã về 1 lần
07 đã về 1 lần 32 đã về 1 lần 27 đã về 1 lần 33 đã về 1 lần 30 đã về 1 lần
38 đã về 1 lần 43 đã về 1 lần 92 đã về 1 lần 63 đã về 1 lần 79 đã về 1 lần
88 đã về 1 lần 29 đã về 1 lần 34 đã về 1 lần 15 đã về 1 lần 80 đã về 1 lần
68 đã về 1 lần 85 đã về 1 lần 08 đã về 1 lần 37 đã về 1 lần 16 đã về 1 lần

Đề về 01 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Bảng Thống Kê Chạm Những Ngày Đề Về 01

Bộ số Đầu về Đuôi về Tổng về
Số 0 Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 9 lần
Số 1 Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 8 lần Tổng 1: 9 lần
Số 2 Đầu 2: 10 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 12 lần
Số 3 Đầu 3: 13 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 10 lần
Số 4 Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 11 lần
Số 5 Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 8 lần
Số 6 Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 16 lần Tổng 6: 10 lần
Số 7 Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 10 lần
Số 8 Đầu 8: 11 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 5 lần
Số 9 Đầu  9: 6 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 8 lần

Đề về 01 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Đề Về 01 Hôm Trước, Hôm Sau Nên Đánh Con Gì?

Ngày Đề 01 Về Đề 01 Hôm Trước Ngày Hôm Sau Đề Về Hôm Sau Các Lô Ra Ngày Hôm Sau
11/7/2022 02801 12/7/2022
7/5/2022 733 01 8/5/2022 511 39 07 – 08 – 14 – 16 vs 18 – 23 vs 39 – 43 – 44 – 46 – 48 vs 51 – 52 – 55 vs 57 – 60 – 70 – 71 vs 74 – 74 – 85 – 91 – 92 – 95 – 99 – 99
25/2/2022 094 01 26/2/2022 076 31 03 – 06 – 11 – 11 vs 17 – 26 -31 – 31 – 32 – 33 -vs 33 – 39 – 43 – 46 vs 47 – 50 – 52 – 55 – 60 vs 64 – 78 – 79 – 80 – 94 – 96 – 99
6/2/2022 761 01 7/2/2022 289 58 02-05-07-12vs19-20-25-32 vs 32-42-47-51-52-53 vs 57-58-62-64-71-77-79-81-91 vs 92-97-99
18/9/2021 939 01 19/9/2021 459 57 00-01-03-04-09 vs 12-17-18-18-19 vs 28-32-36-41-42 vs 56-57-65-69-69-70 vs 71-78-80-81-90-99
5/7/2021 917 01 6/7/2021 468 68 04-08-10-19-21vs 22-23-26-2 3 vs 42-49-51-51-54 vs 56-59-62-63-64-68-69 vs 71- 78-80-83-92-95
27/3/2021 546 01 28/3/2021 312 95 03-05-07-08-12 vs 13-20-28-35-39 vs 42-49-53-54-55 vs 63-67-69-70-77 vs 80-80-83-85 vs 89-95-98
19/8/2020 955 01 20/8/2020 308 80 05-06-07-10-11 vs 11-16-21-23-24 vs 37-48-51-55-57 vs 58-60-60-63-69-70 vs 80-87-88-90-95-97
15/3/2020 189 01 16/3/2020 283 22 00-00-02-10-15 vs 22-24-28-29-30 vs 34-40-44-45-56-57 vs 58-63-66-74-74-75-77-86 vs 88-90-98